De Stichting Enschede-Mosnita Roemenië

Wat doet en wie vertegenwoordigen deze Stichting.

landkaartje Timissoara - Mosnita

De Stichting is ontstaan na de val van het communistische regiem in Roemenië. Er ontstonden toen contacten waarover wij u op de pagina “Het ontstaan van de Stichting” meer vertellen.

Doel van de Stichting

De Stichting heeft als doel het bieden van financiële en materiële hulp in de meest brede zin van het woord onder meer aan de medemensen in Oost Europa. Als zodanig staat de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede onder nummer 060 870 35.

RSIN / Fiscaal nummer ANBI: 807 199 308

Deze hulpverlening heeft zich toegespits op de mensen in het dorpje Mosnita, dat is gelegen op een afstand van 10 km ten zuid-oosten van Timisoara, de stad waar destijds de opstand tegen de dictator Ceaușescu is begonnen.

De bestuurssamenstelling van de Stichting is als volgt.

Hans de Groot, voorzitter
Ria Wijbenga, penningmeester
Gerard Tiemens, lid
Annie Schuite, contactpersoon
Anneke Jaspers, lid
De bovengenoemde personen zijn allen als vrijwilliger binnen de Stichting werkzaam en dien ten gevolge bestaat er geen beloningsbeleid.

Giften aan de Stichting kunnen worden overgemaakt op rekening NL85 ABNA 051 249 9209 en zijn aftrekbaar van de belasting omdat onze Stichting voldoet aan de richtlijnen zoals deze door de belastingsdienst zijn gesteld voor een ANBI instellingen.