Het ontstaan van de Stichting Enschede – Mosnita Roemenië

Na de val van het communistische regiem in Roemenië (1989) ontstonden er allerhande activiteiten en werden o.a. Roemeense zangkoren voor het geven van concerten naar Nederland gehaald. De leden van die koren werden bij de inwoners van de diverse gemeenten ondergebracht. En zo gebeurde dat ook in Enschede.

Kerk Mosnita met tekst

Uit deze activiteiten zijn goede persoonlijke banden ontstaan die tot op de dag van vandaag nog steeds bestaan. De familie G. Tiemens uit Enschede kwam in contact met Miki Halitchi uit Timisoara in Roemenië en in 1994 bij hun eerste bezoek aan Timisoara kwam de familie Tiemens vervolgens in contact met de predikant, Attlla Mezei, van de Reformatorische Kirche in Mosnita, een klein dorpje nabij de grote stad (400.000 inwoners) Timisoara.
In Mosnita werd een situatie aangetroffen waarbij wel elke zondag een kerkdienst werd gehouden maar die slechts door enkele tientallen mensen werd bezocht en degenen die kwamen waren meestal vrouwen. De mannen bleven thuis om naast de wekelijks werkzaamheden (meestal in Timisoara) op zondag het eigen boerenwerk nog te doen.

De predikant vertelde dat hij, als gevolg van de grote armoede onder de leden van zijn kerk, periodes meemaakte dat hij maandenlang geen inkomen vanuit de kerk ontving, domweg omdat er geen geld was. Het predikantenechtpaar heeft in die periode het hoofd nog boven water kunnen houden omdat de echtgenote van de predikant als lerares Engels een deeltijdbaan had in Timisoara.

 

 

Na terugkomst van de fam. Tiemens hebben zij contact gezocht met de fam. Schuite die in het kader van die uitwisseling ook in Roemenië was geweest, maar op een ander adres.

Achterzijde woning 1a

Dit eerste contact tussen de familie Tiemens en de familie Schuite is in feite het begin geweest van de hulpverlening in Mosnita. Beide families waren van mening dat er op dat gebied in Mosnita iets moest gebeuren. Ab Schuite heeft toen het initiatief genomen om via een bekende notaris in Haaksbergen de Stichting Enschede – Mosnita Roemenië op te richten.

Dat er iets gedaan moest worden bleek ondermeer ook uit het grote achterstallige onderhoud van de woningen die in Mosnita werden aangetroffen.

Vanaf dat moment zijn beide families kleding en andere goederen voor Mosnita gaan inzamelen.

Bij één van de eerste transporten was ook een elektronisch orgel voor de kerk omdat het kerkorgel niet meer functioneerde.

Omdat de Kerk niet was voorzien van een stroomaansluiting is de aanleg daarvan één van de eerste werken geweest die door onze Stichting, in de persoon van Ab Schuite (die helaas niet meer onder ons is) is uitgevoerd om het orgel te kunnen laten spelen. Vanaf het begin van de oprichting van onze Stichting is onze voorzitter, Ab Schuite, altijd de drijvende kracht geweest.
Bijgaande foto’s laten zien het interieur van het relatief kleine kerkje in Mosnita. Het vanuit Enschede geschonken orgel werd bespeeld door Maria Löke, die nog steeds de organiste van de kerk is.

kerk

kerk 2

 

 

 

 

 

Een volgend groot project van de Stichting was in Mosnita het oprichten van de Stichting Fraternitas (Broederschap) t.b.v. de boeren in Mosnita. De aanwezige landbouwgrond werd uitgebreid en uit de meeropbrengsten werd vervolgens een deel beschikbaar gesteld als inkomen voor de predikant.

 

In samenwerking met de NCDO (een afdeling van het Nederlandse Ministerie van Ontwikkelingshulp) werd op het erf van de pastorie een graanschuur gebouwd die tevens dienst deed als stallingruimte voor de lijkwagen en de landbouwmachines.

Door de sterk verouderde landbouwmachines was dringend vervanging van landbouwmachines noodzakelijk. In samenwerking met “De Wilde Ganzen” werd in Nederland een actie gevoerd en konden meerdere machines voor Mosnita worden aangekocht.

De oude en versleten tractor en de nieuwe uit Enschede.
oude tractornieuwe tractor

Door de actie met de “Wilde Ganzen” was het zelfs ook mogelijk om op het erf van de predikant een tweede graanschuur te bouwen. Een graanschuur die ook voor andere doeleinden gebruikt kon worden.

Links onder zien we nog de oude graanschuur. Naast de auto stond de lijkwagen (foto midden) Rechts onder is de nieuwe graanschuur in aanbouw.

oude graanschuur detail1Nieuwe graanschuur in aanbouw1oude graanschuur1

Links en rechts de resultaten van de nieuwbouw

Trefstee in nieuwe Graanschuur2Zijkant nieuwe Graanschuur2

Omdat de kerk in Mosnita niet was voorzien van verwarming konden in de koude perioden van het jaar de kerkdiensten en andere activiteiten van de jeugd en de ouderen nu in deze graanschuur (rechter foto) plaats vinden.

In dit gebouw staan nu dan ook de oude stoelen uit onze eigen kerk die van oorsprong afkomstig zijn van het bejaardencentrum “Marthaoord” in Enschede.

 

 

TrefsteeHet spreekt voor zich dat buiten deze activiteiten ook de jaarlijkse goederentransporten nog plaats vonden.
De Stichting Enschede – Mosnita Roemenië bestaat uit 5 vrijwilligers en hebben t.b.v. het goederenvervoer naar Mosnita jarenlang samengewerkt met een soortgelijke groep van de Evangelisch Reformierte Kirche in Feldhausen (Duitsland). 
Doordat de transportkosten steeds verder opliepen was het voor deze Duitse groep niet meer lonend om hun hulpverlening op deze wijze voort te zetten waardoor ook wij gedwongen waren om onze hulpverlening op een andere wijze voort te zetten.
Vanaf dat moment (in 2009) zijn we in Mosnita begonnen met de oprichting van een z.g.n. B.I.N. commissie (Broederschap In Nood)
Deze commissie, die alleen bestaat uit 
vrouwen is opgezet naar het model van de in N.G.K. kerk te Enschede aanwezige commissie Zusterhulp.

De pastorie in Mosnita

Pastorie in Mosnita

 

 

 

 

 

 

 

De B.I.N. commissie in Mosnita heeft als doel om de oudere in nood verkerende broeders en zusters, zowel binnen als buiten hun kerk, te ondersteunen met o.a. voedselpakketten en andere behoeften, zoals het kopen van hout voor het stoken van de kachel in de wintermaanden.

Zie voor verdere informatie over deze BIN commissie de pagina over de oprichting van deze BIN commissie.

 

 

Elektrische bovenleiding met ooievaarsnestOp de foto onder poseren Ds. Attilla Mezei (emeritaat) met Maria en Heid Löke, beiden lid van de B.I.N. commissie in Mosnita. Op de achtergrond staan de caravans die wij bij een bezoek aan Mosnita op het erf van de pastorie konden plaatsen.

Emeritus predikant Attille Mezei met Maria en Heidi Löke