Het beleidsplan voor de komende jaren is er op gericht om de binnenkomen gelden van de giften te besteden voor de hulp aan oudere mensen in Mosnita die een zeer arm en een moeilijk bestaan lijden.

Heidi achter bed manDe giften bestaan hoofdzakelijk uit de deurcollecten welke jaarlijks door de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede aan onze Stichting zijn toebedeeld alsmede uit de opbrengsten die voortvloeien uit de door onze Stichting jaarlijks gehouden Kerstactie onder de leden van bovengenoemde kerk.

De totale opbrengst van deze giften wordt in 4 delen opgesplitst en ter beschikking gesteld van de BIN commissie in Mosnita. De overboekingen vinden elk jaar in principe plaats op of rondom 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. 

Uitdrukkelijk hiervan zijn uitgesloten de aankoop en verstrekking van medicamenten omdat dit een Staatsaangelegenheid is.

Oma van Heidi

 

Het blijkt bij de uitreiking van de voedselpakketten iedere keer weer dat de ouderen zeer dankbaar zijn dat ze deze van de BIN commissie in Mosnita mogen ontvangen. 

Met het hier onder afgebeelde schilderij van de schilderes Iuliana Szücs uit Mosnita, waarop de kerktorens van de kerk in Mosnita en onze kerk zijn afgebeeld, heeft de schilderes de verbondenheid tussen beide kerken willen uitbeelden.
Dit ruitvormige schilderij hangt in een soort “trefstee” 
die eveneens door onze Stichting is gebouwd op het erf van de pastorie.

Schilderij