Financieel verslag boekjaar 2020 ST.E.M.R
Inkomsten Uitgaven
Deurcollectes in NGK Enschede € 939,97 Mijn domein web site € 70,89
Kerstpakketten aktie € 1.920,00 bankosten € 212,54
Naar BIN commissie
Giften € 20,00 Mosnita-Roemenie € 3.250,00
Totaal € 5.683.61 Totaal € 3.533,43
Saldo 31-12-2019 € 3.606,59
Inkomsten € 2.879,97
Totaal € 6.486,56
Uitgaven € 3.533,43
Saldo 31-12-2020 € 2.953,13