Financieel verslag boekjaar 2019 ST.E.M.R
Inkomsten Uitgaven
Deurcollectes in NGK Enschede € 2.128.61 Mijn domein web site € 69,00
Kerstpakketten aktie € 2.830.00 bankosten € 198.00
Naar BIN commissie
Giften € 725,00 Mosnita-Roemenie € 3.650,00
Totaal € 5.683.61 Totaal € 3.917,00
Saldo 31-12-2018 € 1.839.98
Inkomsten € 5.683.61
Totaal € 7.523.59
Uitgaven € 3.917.00
Saldo 31-12-2019 € 3.606.59